Aktualności

5 marca, 2022

Powrót – przelot z Włoch na Węgry

2 marca, 2022

Powrót – Polesia nad Adriatykiem

4 lutego, 2022

Polesia w Polesinello

26 lipca, 2021

Pierwszy miesiąc obserwacji wędrówek młodego żurawia

25 czerwca, 2021

List intencyjny w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz promocji walorów przyrodniczych województwa lubelskiego…

14 czerwca, 2021

Pierwszy młodociany (nielotny) żuraw objęty monitoringiem GPS w ramach projektu.

1 lutego, 2021

Rozpoczęcie rozmów na rzecz ochrony żurawi.