parallax background

Poznaj piękno przyrody Poleskiego Parku Narodowego.

Informacje o Poleskim Parku Narodowym

Poleski Park Narodowy to prawie 10 000 ha niezwykle cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów w zachodniej części wielkiego regionu geograficznego, jakim jest Polesie. Esencją walorów Parku są obszary wodno-błotne. To one stanowią tzw. „core zone” – najcenniejszą część przyrodniczą, utworzonego tutaj w 2012 r., Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”, obejmującego także część Polesia Białoruskiego i Ukraińskiego. Dzięki nim Park wpisano na listę obszarów Konwencji Ramsarskiej o obszarach wodno-błotnych.

Niespotykana mozaikowatość tutejszych siedlisk, sprzyja występowaniu na tym terenie ogromnej liczby gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu chronionych prawem krajowym i europejskim. Co więcej, dzięki położeniu na styku dwóch wielkich jednostek nizinnych Europy można tu spotkać gatunki zarówno atlantyckie, jak i pontyjskie, a także borealne, a nawet górskie czy śródziemnomorskie.

I choć minione czasy na obszarze Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, gdzie położony jest Park, przyniosły zgubne przyrodniczo działania melioracyjne, to wciąż istnieją tu zachowane naturalne fragmenty torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, z charakterystyczną dla nich różnorodnością gatunkową. Od wielu lat, z mozołem, prowadzone są również na dużą skalę zabiegi ochrony czynnej, dzięki czemu, systematycznie udaje się odtwarzać odwodnione i przesuszone wcześniej fragmenty torfowisk. Po śnieżnych zimach lub podczas deszczowych wiosen tworzą się tutaj wspaniałe rozlewiska, przyciągające migrujące ptaki wodno-błotne, a trwałe rozlewiska są żerowiskami i miejscami gniazdowania gatunków lęgowych. Park jest więc świetnym miejscem dla ornitologów, którzy chcą obserwować ptaki w ich naturalnych siedliskach..

Zdjęcie: Rozlewiska Poleskiego Parku Narodowego, Autor: Andrzej Różycki

Różnorodność i mozaikowatość siedlisk, mająca odzwierciedlenie w bogactwie gatunkowym flory i fauny zapewnia, że wielbiciele przeróżnych gatunków roślin i zwierząt nie będą zawiedzeni.

Ciekawymi elementami flory są:

Rośliny owadożerne:

 • rosiczki,
 • pływacze,
 • tłustosz pospolity dwubarwny,
 • aldrowanda pęcherzykowata.

Storczyki:

 • obuwik pospolity,
 • kukułka krwista,
 • podkolan biały,
 • kukawka.

Relikty polodowcowe:

 • brzoza niska,
 • wierzba lapońska,
 • wierzba borówkolistna.

Pasjonujący świat zwierząt pozwala podziwiać zwierzęta małe i duże, a wiele z nich to gatunki rzadkie i chronione.

Bezkręgowce:

 • przeplatka aurinia (motyl),
 • modraszki telejus i nausitous (motyle),
 • trzepla zielona (ważka),
 • zalotka większa (ważka),
 • pływak szerokobrzeżek (chrząszcz).

Ryby:

 • strzebla błotna,
 • różanka,
 • piskorz,
 • koza.

Płazy i gady:

 • traszka zwyczajna i grzebieniasta,
 • zwinka,
 • żyworódka,
 • padalec,
 • żmija zygzakowata,
 • żółw błotny.

Ptaki:

 • żuraw,
 • wodniczka,
 • bąk,
 • podgorzałka,
 • kulik wielki,
 • rycyk,
 • dubelt,
 • bocian czarny,
 • puchacz,
 • błotniak stawowy i łąkowy,
 • orlik krzykliwy,
 • bielik.

Ssaki:

 • rzęsorek rzeczek,
 • 10 gatunków nietoperzy,
 • wydra,
 • bóbr,
 • wilk,
 • łoś.

Zdjęcie: Ścieżka „Dąb Dominik”, Autor: Jarosław Szymański

Obszar Parku, pomimo rosnącej antropopresji, wciąż zachowuje wiele z naturalnego charakteru, jest doskonałym miejscem zarówno dla wytrawnych przyrodników, jak i dla zwykłych turystów pragnących odpoczynku w kontakcie z naturą. Zwiedzanie i obserwacje przyrodnicze są możliwe dzięki sieci ścieżek dydaktycznych i szlaków, pieszych i rowerowych i specjalnej infrastrukturze (pomosty, wieże i platformy widokowe, system drewnianych kładek, zadaszenia, miejsca postojowe, miejsca na ogniska).