Wędrówki Lubelskich Żurawi, sezon 2022

Podsumowanie 10 mies. życia Polesi
1 stycznia, 2022
Polesia w Polesinello
4 lutego, 2022
Podsumowanie 10 mies. życia Polesi
1 stycznia, 2022
Polesia w Polesinello
4 lutego, 2022

02 kutego 2022

👉„Wędrówki Lubelskich Żurawi” to projekt, który ma na celu czynną ochronę i określenie zagrożeń dla populacji żurawi na Lubelszczyźnie, w tym przede wszystkim: monitoring, badania ekologii rozrodu i migracji, popularyzację wiedzy przyrodniczej, edukację najmłodszych oraz promocję naszego województwa.

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ Realizację projektu rozpoczęliśmy w 2021 r. Planujemy kontynuować działania przez kolejne lata w celu pogłębienia wiedzy na temat lubelskiej populacji żurawi oraz samego gatunku.

📃Zgromadzone informacje pozwolą na opracowanie planu ochrony tego gatunku na terenie woj. lubelskiego wspólnie z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody. Obecnie pod względem liczebności populacja lubelska wydaje się stabilna, ale nasze wstępne obserwacje budzą pewne obawy. Ocieplanie klimatu, obniżenie poziomu wody na mokradłach i wzrost presji drapieżników mogą w najbliższym czasie spowodować zanikanie poleskiej populacji żurawia.  Zasada jest prosta – lepiej działania ochronne podejmować wcześniej, niż gdy będzie na to za późno.

🧠Realizacja projektu w 2021 r. dostarczyła nam mnóstwo nowej wiedzy. Nadajnik GPS założony na pierwszego młodocianego żurawia o imieniu Polesia dostarczył nam wielu interesujących informacji o wędrówce, miejscach żerowania, noclegowisku i codziennym rytmie życia tego ptaka. Wiemy, że Polesia zimowała na wschodnim wybrzeżu Włoch, ale nie wróciła do miejsca wyklucia. W ramach projektu rozpoczęliśmy też prace związane z monitoringiem stanu poleskiej populacji tego gatunku, zaobserwowaliśmy straty lęgowe, co tym bardziej motywuje nas do działań w kolejnych latach.

🎥Kamera internetowa zlokalizowana na Bagnie Bubnów https://www.youtube.com/watch?v=WUvoHEcbOTU pokazywała nam żurawie gromadzące się na noclegowisku oraz ich zachowanie. Uświadomiła, jak ważny jest teren Poleskiego Parku Narodowego dla tego gatunku. Działania edukacyjne trafiły do ponad 2700 osób, które obserwują fanpage projektu https://www.facebook.com/wedrowki.lubelskich.zurawi.

📺Polesia wielokrotnie była gwiazdą mediów, również tych ogólnopolskich, a o żurawiach można poczytać na stronie internetowej projektu (https://lubelskie-zurawie.pl/)

👍W tym roku zamierzamy zrealizować szereg dodatkowych działań. Planujemy założenie kolejnych nadajników📡 GPS/GSM, większość z nich będziemy starać się założyć na młodociane żurawie, dzięki temu uzyskamy historię osobnika od wyklucia. Wiedza o migracjach, miejscach przystankowych i zimowiskach lubelskiej populacji żurawi może przyczynić się do lepszej ochrony tego gatunku w szerszej skali.

👉W 2022 r. stale monitorujemy zagrożenia i sukces lęgowy w obrębie 10 stanowisk lęgowych żurawi z wykorzystaniem bezpośrednich kontroli oraz fotopułapek. Dodatkowo zbieramy dane o stanie poziomu wody, wielkości lęgu i innych parametrach wpływających na sukces lęgowy. Monitoring umożliwi zdobycie informacji na temat presji drapieżników, przyczyn strat lęgowych oraz ekologii behawioralnej w okresie inkubacji jaj.

👨‍💼👨‍👩‍👧‍👦Przed kamerą online organizujemy godzinne spotkania z ekspertem w celu popularyzacji wiedzy o gatunkach występujących na unikalnych torfowiskach Poleskiego Parku Narodowego.

🗺W planach mamy stworzenie materiałów edukacyjnych dla najmłodszych oraz prezentacji multimedialnych na temat zagrożeń i ochrony poleskiej populacji żurawia, które wykorzystamy podczas spotkań w szkołach.🧍‍♀️🧍🧍‍♂️

🌐Będziemy rozwijać fanpage oraz stronę internetową, żeby śledzić kolejne lubelskie żurawie wędrujące po świecie i dzielić się wiedzą o tych przepięknych ptakach, a tym samym pokazywać piękno lubelskiej przyrody.

🤝Praca zespołowa jest bardziej efektywna, dlatego do projektu zapraszamy instytucje i partnerów, dzięki którym możliwa jest realizacja tak dużego przedsięwzięcia. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Poleski Park Narodowy

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

LW Bogdanka

.
FDP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *